Chưa được phân loại

Đào tạo ngành bếp vì cái Tâm

Hiện nay ngành đào tạo đầu bếp đang phát triển rất mạnh và dần trở thành một nghề “hot”. Tại Việt Nam đã có rất nhiều đơn vị đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, trong đó có Hướng Nghiệp Á Âu là một trong những đơn vị dẫn đầu và phát triển không ngừng.Hiện nay ngành đào tạo đầu bếp đang phát triển rất mạnh và dần trở thành một nghề “hot”. Tại Việt Nam đã có rất nhiều đơn vị đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, trong đó có Hướng Nghiệp Á Âu là một trong những đơn vị dẫn đầu và phát triển

Đọc thêm »